Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) Regionalstelle Nord in Osnabrück

  • Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) Regionalstelle Nord Contact Details:
    Main address: Lohstraße 42 49074 Osnabrück
    Tel: 0541 33544-30 , Fax: 0541 33544-29 , E-mail: region.nord@gcl.de URL: