Gemeinschaft katholischer Männer Deutschlands im Bistum Osnabrück (GKMD) in Osnabrück

  • Gemeinschaft katholischer Männer Deutschlands im Bistum Osnabrück (GKMD) Contact Details:
    Main address: Domhof 12 49074 Osnabrück
    Tel: 0541 318-251 , Fax: , E-mail: URL: