Katholische Erwachsenenbildung Emsland-Süd e. V. in Lingen

  • Katholische Erwachsenenbildung Emsland-Süd e. V. Contact Details:
    Main address: Gerhard-Kues-Straße 16 49808 Lingen
    Tel: 0591 6102-202 , Fax: 0591 6102-255 , E-mail: bolmer@keb-emsland.de URL: